Prototipo

MOMO Steering Wheel

Silver spoke version
Black leather, silver spokes
White stitches.

Black spoke version
Black leather, black spokes.
White stitches.

  • Black
  • Silver
Clear
Weight 0.5 lbs
Dimensions 10 × 11 × 12 in

Black

350mm

30mm x 29mm

Black, Silver

Circular

39mm

Black Leather

Black

Horn Button

P/N: 12311300018